آزمون وکالت کانون وکلا در تاریخ 30 تیر ماه برگزار گردید، آزمون وکالت مرکز وکلا نیز در شهریور ماه برگزار می گردد که به محض اعلام تاریخ دقیق تایمر قرار خواهد گرفت.

قانون در جیب شما