سلطانی بناوندی

سلطانی بناوندی امید

طراح و گردآورنده اپلیکیشن حقوقی قانون در جیب شما

ارسال آنلاین پیام

لطفا پیام خود را از طریق کادر زیر ارسال نمایید، با شما در اسرع وقت تماس خواهم گرفت.

 

درباره من

امید سلطانی بناوندی

  • [حقوق خوانده]
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  • رتبه 72 آزمون قضاوت سال 1398
  • طراح و گردآورنده اپلیکیشن حقوقی قانون در جیب شما
  • دبیر امور سیاست گذاری فصلنامه تخصصی حقوقی
  • تهیه کننده شبکه اینترنتی عدالت آوران مهد کریمان